การขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ (เฉพาะ กทม. นนทบุรี สมุทรปราการ)

**ชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารต้องตรงกับชื่อผู้วางเงินประกันเท่านั้น**

นิติบุคคล

**ต้องดำเนินการกิจการอยู่เท่านั้น หากไม่ใช่ขอให้ติดต่อสำนักงานประปาสาขา**